​Hala Tuju Pendidikan STEM di Malaysia

RM60.00
9789835218910
2 item(s)
+

Hala Tuju Pendidikan STEM di Malaysia

Editor: Abdul Halim Abdullah & Nor Hasniza Ibrahim 
Publisher: UTM Press
ISBN: 9789835218910
Weight: 0.642
Pages: 425pp
Year: 2022
Price: RM60

Buku ini membincangkan pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dari aspek teori dan pelaksanaannya di Malaysia. Buku ini merangkumi sebelas bab di mana Bab 1 menerangkan konsep pendidikan STEM. Bab 2 membincangkan mengenai hala tuju pendidikan STEM di Malaysia selari dengan kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendidikan STEM bagi aspek kognitif, afektif dan tingkah laku yang dibincangkan dalam Bab 3. Bab 4 mengupas keperluan membangunkan kurikulum yang bersifat transdisiplin dan bersepadu. Bab 5 berkaitan dengan pelaksanaan kajian bagi mengenal pasti sikap pelajar terhadap STEM, efikasi kendiri dalam matematik serta pengetahuan tentang kerjaya berkaitan STEM. Kajian berbentuk eksperimen yang bertujuan untuk melihat kesan kursus terhadap pembangunan pengetahuan pedagogi iSTEM dikupas dalam Bab 6. Bab 7 mengupas kajian yang bertujuan untuk membangunkan kerangka kurikulum matematik STEM prasekolah dan standard pembelajaran dan panduan guru. Satu inovasi modul pengajaran STEM bagi topik litar elektrik yang dinamakan Insight Circuit dihuraikan dalam Bab 8. Bab 9 membincangkan amalan refleksi guru pakar STEM dalam meningkatkan kualiti pengajaran STEM dengan bantuan Model 5E. Bab 10 mengupas keberkesanan Pembelajaraan Aturan kendiri (PAK) berasaskan STEM yang dapat meningkatkan pengetahuan PAK bagi konstruk forethought, performance dan reflection. Bab 11 membincangkan dapatan kajian bagi mengenalpasti keberkesanan aktiviti pembelajaran STEM luar bilik darjah (PSLBD) dalam meningkatkan sikap dan minat pelajar terhadap STEM.


JAMINAN KAMI

ORDER DIPROSES & DIHANTAR SETIAP HARI

Bayar SEBELUM 10 AM, order akan diproses & dihantar pada hari yang sama.

Bayar SELEPAS 10 AM, order akan diproses & dihantar pada esok hari.

*ISNIN - JUMAAT (hari bekerja sahaja). Tiada penghantaran dibuat pada hari Sabtu, Ahad & cuti umum.

HUBUNGI KAMI