​Muktazilah Dan Persoalan Kebebasan Insan

RM50.00
9789671681985
22 item(s)
+

Muktazilah Dan Persoalan Kebebasan Insan

Author: Muhammad Imarah

Penterjemah: Ahmad Nabil Amir

Publisher: Islamic Renaissance Front

ISBN : 9789671681985

Year: 2020

Weight: 0.300 kg

Pages: 300pp

Price : RM 50

Bermulanya dengan keaktifan politik yang hebat, kemudian tercetus di dalamnya perdebatan seputar isu tersebut sehingga termanifestasilah aliran yang dicetuskan oleh Wasil bin ‘Ata’ (80-131 H/699-749 M). Maka, Muktazilah tampil sebagai Kaum Rasionalis yang mencerahkan polemik teologi yang gentir dalam sejarah pemikiran keagamaan tradisi Islam. Demikian sehingga larut dalam perbahasan wacana kemodenan yang menuntut kepadanya kekuatan akliah dan logika bagi memecahkan permasalahan penindasan, kezaliman dan ketidakadilan dalam kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana diungkapkan dalam karya ini, bahawa individu Muslim itu harus mengkritik terhadap kekuasaan yang zalim, bahkan wajib ke atas mereka bangkit menentang penindasan dan ketidakadilan dengan menggantikan kekuasaan yang adil dan saksama. Maka semuanya itu menuntut kepada kejelasan pemikiran rasional yang bertaut pada hurriyyah (kebebasan) dan ikhtiyar (pilihan berkehendak)

Sehubungan itu, Kaum Rasionalis dalam abad pertengahan ini sangat penting bagi melahirkan pemikiran yang dinamik dan humanis, bahkan mustahak dalam mendepani cabaran semasa dunia keagamaan global. Terutamanya wacana tentang perundangan syari’ah, politik moden, kebebasan, keadilan, serta dosa dan pahala, yang menyangkut dengan tema kemanusiaan. Demikian aliran rasionalis ini telah menjadi wacana pemikiran yang terpenting yang bersumberkan, di dalamnya rukun tauhid daripada lima rukun (usul al-khamsah) yakni, al-‘Adl(keadilan), al-Tawhid (tauhid), al-Wa‘d wa’l-Wa‘id (janji dan ancaman), al-Manzilah Bayna al-Manzilatayn (duduknya di antara dua tempat) dan al-Amr bi al-Ma‘ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar (menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran).

Demikianlah maka buku ini merupakan tesis yang dihasilkan Dr Muhammad Imarah, menjadi panduan berharga kepada umat dalam meluruskan akal dan wahyu dengan berpandukan falsafah hurriyyah dan ikhtiyar sebagaimana yang diperjuangkan oleh aliran rasionalisme Muktazilah atau dikenali sebagai Ahl al-‘Adl wa al-Tawhid.


JAMINAN KAMI

ORDER DIPROSES & DIHANTAR SETIAP HARI

Bayar SEBELUM 10 AM, order akan diproses & dihantar pada hari yang sama.

Bayar SELEPAS 10 AM, order akan diproses & dihantar pada esok hari.

*ISNIN - JUMAAT (hari bekerja sahaja). Tiada penghantaran dibuat pada hari Sabtu, Ahad & cuti umum.

HUBUNGI KAMI